Práca s vrstvami v grafickom editore
v programe Gimp (anglickej verzie)

Vrstvy su výborným nástrojom, pretože umožňujú pracovať na jednotlivých častiach obrazu samostatne, bez ovplyvnenia ostatných častí. Môžete miešať jednotlivé vrstvy, alebo ich časti rôznymi spôsobmi. Dialóg (layers) sa zapína z hlavného menu cez (File \ Dialog \ Layers) alebo (Crtl+L).

Ak otvoríme nejaký obrázok (napriklad JPG), mali by sme nájsť v menu Levels jednu vrstvu s názvom 'Background'. V tomto menu má každá vrstva jeden riadok, ktorý obsahuje ikonu pre prepínanie viditeľnosti vrstvy (oko), ikonu pre viazanie vrstiev, ktorá je pri otvorení obrázku vypnutá a náhlad spolu s názvom vrstvy.

Vrstvy sa ukladajú na seba ako by to boli listy fólie, ktoré môžu obsahovať celú výplň plochy, alebo iba jej čast. Môžu byť polopriehľadné, možu sa skladať s ostatnými pomocou tzv. (blend mode) = mód miešania vrstvy. Tento miešací mód je najprv nastavený ako 'Normal', čo znamená, že sa zobrazuje bez matematickej funkcie tak, že sa aplikuje len viditeľnosť jednotlivých vrstiev.

Nastavenie ďalej obsahuje parameter (Opacity) co je 'viditeľnosť' [%]. Ak budeme posúvať Opacity smerom k 0, vrstva sa bude postupne strácať a v obraze uvidíme 'štvorce', čo je naznačenie prázdneho priestoru. Panel ďalej ponúka 6 ikon pre prácu s vrstvami: (nová vrstva, presun aktuálnej vrstvy nahor, presun vrstvy nadol, kópia vrstvy, ikona s kotvou na potvrdenie plávajúcej vrstvy (napríklad po vložení časti obrázku z clipboardu) a ikona na zničenie vrstvy (kýbel).

Niečo k praktickému využitiu vrstiev: Prekrytie obrázku na zvolených miestach - použitím čierno-bieleho obrázka (tzv. masky), ktorý bude súčasťou novej (hornej) vrstvy.

Po otvorení obrázku (Ctrl+o) máme v liste vrstiev 1 vrstvu 'Background'. Túto skopírujeme pomocou štvrtej ikony zľava (Duplicate Layer).

Kliknutím na riadky vrstiev aktivujeme hornú vrstvu (kliknutím na náhľad alebo na názov). Aplikujeme kontrast (Tools \ Color Tools \ Brightness-Contrast). Môžeme tiež použiť úrovne (Tools \ Color Tools \ Levels), alebo aj krivky (Tools \ Color Tools \ Curves). Zmeníme vrstvu tak, aby bol účinok badateľný.

Označíme vrchnú vrstvu a vytvoríme jej 'mapu viditeľnosti' = masku = Layer Mask. Pravým tlačítkom klikneme na vrstvu a zvolíme (Add Layer Mask). Vyskočí menu, kde si zvolíme, či má byť začiatočná farba masky biela (viditeľna), čierna (neviditeľná), vytvorená z aktuálnej selekcie (Selection), alebo ďalšie iné možnosti. Zvolíme BLACK (čierna). Medzi náhľad a názov vrstvy pribudne obrázok tejto masky - čierny obdĺžnik.

Takto dôjde k stavu, že aj po klikaní na ikonu 'oka' hornej vrstvy, nebude badateľný rozdiel, pretože čierna farba masky tejto vrstvy zabezpečí, že bude priesvitná. Čím je maska svetlejsia, tým je daná vrstva viac vidieť. My túto masku upravíme štetcom tak, aby sa postupne na niektorých miestach (kde chceme) objavia a tým odkryla vrstvu s aplikovaným kontrastom.

Označíme masku vrstvy (medzi náhľadom a názvom vrstvy, čierny obdĺžnik) kliknutim naň [DÔLEŽITÉ], zvolíme si štetec (P) ktorý nastavíme v menu (Dialogs \ Brushes) na nejaký mäkký kruhový tvar (s jemným prechodom). Stlačíme (D), ktoré nastaví základnú farbu na čiernu a podkladovú farbu na bielu. Potom stlačíme raz (X), ktoré ich medzi sebou vymení, aby sme kreslili bielou.

Teraz môžeme kresliť do obrázka tam, kde chceme aby vynikla kontrastná vrstva. Najlepšie je použiť namiesto myši tablet, ktorý akceptuje tlak pera. V skutočnosti budeme kresliť do masky a vrstva sa bude odkrývať. Ak budeme potrebovať znizovať účinok vrstvy, ktorej masku kreslíme, vymeníme bielu farbu za čiernu - stlačením (X) a kreslením aplikujeme.

V náhľade by sa nam mal ukazovať zmenšený obraz masky (čiernobiely miniobrázok), ktorý si môžeme pozrieť cez (Alt+klik na obrázok masky), rovnako sa prepína naspäť do obsahu vrstvy (Alt+klik na obrázok masky). Masku môžeme dočasne vypnúť (nie zmazať) cez (Ctrl+click na náhľad masky). Takto si môžeme kontrolovať priebežne výsledky.

Miešacie módy vrstiev (Blend mode)

Vrstvy majú možnosť matematicky sa zlučovať a vytvárať rôzne skvelé efekty. Na tento účel slúžia tzv. Blend módy, ktoré sa nastavuju v ponuke (Layers). Prvé nastavenie vrstvy po otvorení obrázka je (Normal). Ak ale vrstvu skopírujeme a nastavíme hornú(!) vrstvu na (multiply), uvidíme výsledok matematickej operácie násobenia týchto dvoch obrázov. Ak je na niektorých miestach biela farba, násobí sa jednotkou. Čierna farba znamená 0, tým pádom je na tých miestach výsledok čierna farba. Ale v oblasti šedých tónov sa to ponásobí. Jednotlivé farby sú reprezentované čísami od 0 do 1 a násobením dvoch čísel v tomto rozpätí dostávame čísla menšie, čo spôsobí tmavší výsledný obraz.

Blend módov je celá kopa a niektoré majú celkom zložité matematické reprezentacie. Základom vrstiev je, že sa aplikujú zdola nahor. Aktuálna vrstva a jej mód sa aplikuje na výsledok všetkých vrstiev čo su pod touto vrstvou.

Zakladné módy sú:
• Multiply (násobenie, stmavuje)
• Screen (akoby súčet, zosvetľuje)
• Overlay (tmavšie miesta, ako je stredne šedá farba vynásobí, svetlejšie miesta sčítava
• Lighten only (z aktuálnej vrstvy použije len tie miesta, ktoré su svetlejšie ako obraz zložený zo spodných vrstiev)
• Darken only (z aktuálnej vrstvy použije len tie miesta, ktoré su tmavšie ako obraz zložený zo spodných vrstiev)
• Color (aplikuje sa len farba vrstvy)
• Value (aplikuje sa len jas vrstvy)

Priklady Prvý obrázok je zložený pomocou Multiply (násobenia) samým sebou.
Druhý obrázok je preložený rozmazanou vrstvou cez Screen mód.
Tretí obrázok je zložený z dvoch obrázkov, horná vrstva je čierno-biely rámik cez mód Burn.